Ora e Suffive, gjat Perandoris Osmane (Eine Uhr aus der Zeit der Osmanischen Herrschaft)

Ora e Suffive, gjat Perandoris Osmane (Eine Uhr aus der Zeit der Osmanischen Herrschaft)

Eine Uhr aus der Zeit der Osmanischen Herrschaft – Ora e Suffive, gjat Perandoris Osmane. 1.Tawhid 2.Ilm 3.Irfan 4.Aql 5.Hikmah 6.Insan 7.Amel 8.Adl 9.Ahlak 10.Umran 11.Islam 12.Haq 1. Die Einheit Gottes 2. Wissen 3. Verstand 4. Erkenntnis,Intelligenz 5. Weisheit 6. Mensch 7. Tat 8. Gerechtigkeit 9. Anstand,Schicklichkeit 10. Zivilisation 11. Islam 12. Wahrheit

Read More

Ne Kuran gjendet nji ajet qe eshte me i dashur per mua sesa dunjaja…

()... Ibn Mesudi r.a ka thane:
Ne Kuran gjendet nji ajet qe eshte me i dashur per mua sesa dunjaja dhe gjithcka qe gjendet ne te.
Njerzit e pyeten : Cili eshte ai ajet? Ibn Mesudi r.a. u pergjegj:
“Nëse lagoheni prej mëkateve të mëdha, të cilat u janë të ndalueshme, Ne ju shlyejmë mëkatet e vogla dhe ju fusim në një vend të ndershëm.”

(En-Nisa:31)